Vylepšili jsme stránku Lidé a Země.
Podívejte se na nový design.

Pojďte s námi do jeskyně!

129-001.jpg
redakce, Pondělí, 14. prosince 2009
Výstava, pořádaná při příležitosti 40. výročí objevu největší jeskyně v ČR -Amatérské jeskyně v CHKO Moravský kras - a u příležitosti třiceti let od založení České speleologické společnosti, si klade za cíl prezentovat atraktivní svět nepřístupných jeskyní a jejich objevování a přiblížit úsilí českých speleologů, metody a výsledky jejich práce, zejména v uplynulých třiceti letech, kdy se jim podařilo objevit v České republice i v zahraničí desítky kilometrů nových, často unikátních podzemních prostor.

Výstava, pořádaná při příležitosti 40. výročí objevu největší jeskyně v ČR -Amatérské jeskyně v CHKO Moravský kras – a u příležitosti třiceti let od založení České speleologické společnosti, si klade za cíl prezentovat atraktivní svět nepřístupných jeskyní a jejich objevování a přiblížit úsilí českých speleologů, metody a výsledky jejich práce, zejména v uplynulých třiceti letech, kdy se jim podařilo objevit v České republice i v zahraničí desítky kilometrů nových, často unikátních podzemních prostor. Jejími pořadateli jsou Národní muzeum spolu s Českou speleologickou společností.

Již v roce 1863 stáli kustodi zoologických a mineralogických sbírek tehdejšího Muzea království Českého A. Frič a J. Krejčí na počátcích výzkumu Chýnovské jeskyně na Táborsku. V dalším období se geologické, paleontologické, zoologické nebo archeologické sbírky muzea rozšiřovaly o řadu předmětů získaných při objevování a výzkumu jeskyní na celém našem území. Od poloviny 20. století působí v rámci Přírodovědného sboru Společnosti Národního muzea krasová sekce, nejstarší skupina jeskyňářů – výzkumníků, sdružující řadu významných osobností české speleologie.

Krasová sekce se významně zapsala do historie objevování, výzkumu a zpřístupňování Koněpruských jeskyní nebo Bozkovské jeskyně a od roku 1979 se stala součástí České speleologické společnosti. Výzkum jeskyní na území České republiky odborníky z Národního muzea pokračuje i dnes: například paleontologický a zoologický výzkum jeskynních výplní, mineralogii jeskynních systémů, monitoring netopýrů nebo inventarizaci hub v Českém krasu ve spolupráci se správami jeskyní, chráněných krajinných oblastí a Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR.

Sdílej článek dalším cestovatelům
Článek patří do rubriky: Zkrátka

Komentáře

Přečtěte si další podobné články