Vylepšili jsme stránku Lidé a Země.
Podívejte se na nový design.

Pohozený balvan

014-001.jpg
ir, Čtvrtek, 30. listopadu 2006
Nedaleko silnice z Nového Města na Moravě do Jimramova, asi 1,5 km nad obcí Pohledec, se nachází pozoruhodný skalní útvar zvaný Vávrova skalka. V roce 1983 byl prohlášen za přírodní památku „Na skále“ v rámci CHKO Žďárské vrchy.

Nedaleko silnice z Nového Města na Moravě do Jimramova, asi 1,5 km nad obcí Pohledec, se nachází pozoruhodný skalní útvar zvaný Vávrova skalka. V roce 1983 byl prohlášen za přírodní památku „Na skále“ v rámci CHKO Žďárské vrchy. Tento izolovaný skalní blok, ležící v nadmořské výšce 730 metrů, připomíná obrovský, téměř kulatý balvan, jakoby volně vhozený do otevřené krajiny. Jeho rozměry 12,5×18 m při výšce 10,5 m jsou úctyhodné. Vznikl v průběhu starších čtvrtohor následkem mrazového zvětrávání, jež odhalilo tvrdší a odolnější horninu – ortorulu. Skálu obklopují travní porosty s roztroušenými dřevinami, které bývaly využívány jako pastvina. Jejich pestrou bylinnou vegetaci tvoří kromě vřesu obecného a dnes již vzácného kociánku dvoudomého další druhy obvyklé na kyselých půdách. Z ptáků můžeme v okolí netradičního skalního útvaru spatřit stále vzácnějšího bramborníčka hnědého, ťuhýka obecného nebo lovící poštolku obecnou.

Sdílej článek dalším cestovatelům
Článek patří do rubriky: Zkrátka

Komentáře

Přečtěte si další podobné články