Vylepšili jsme stránku Lidé a Země.
Podívejte se na nový design.

Pod Himálajem Země

048-000.jpg
Tomáš Beránek, Pondělí, 2. března 2009
Když se řekne Nepál, většina z nás si asi vybaví nejvyšší horu naší planety, 8850 metrů vysoký Everest, vypínající se spolu s většinou dalších světových osmitisícovek v nebetyčném Himálaji. Ale tato čarokrásná země v srdci Asie je také místem velkých občanských nepokojů a dlouholetých bojů. Minulý rok se navíc z monarchie stala republikou.

Chudá kamenitá políčka, která po staletí upravovali v potu tváře do podoby důmyslných teras, jsou nádhernou ukázkou kulturní krajiny a pro značnou část nepálského obyvatelstva představují jediný zdroj obživy. Celé rodiny se mají co ohánět, než se jim po tvrdé dřině podaří dostat úrodu pod střechu. Přesto si zachovávají úsměvnou povahu a jejich život sestávající z těžké práce vůbec nepostrádá životní optimismus.

Životní situaci multietnického nepálského obyvatelstva ještě zhoršuje nepříznivá politická situace. Déle než desetiletí trvající otevřený boj příslušníků maoisticko-leninské strany proti monarchii potírající předchozí demokratické reformy, kdy se země potácela na okraji občanské války, vyvrcholil vlnou masových demonstrací na jaře 2006. Jejich výsledkem bylo sesazení krále, pokládaného hinduistickým obyvatelstvem za reinkarnaci boha Višnu, a tím i konec 237leté vlády panovnického rodu Šáhů.

Prozatímní vláda, do jejíž křesel vedle představitelů aliance sedmi demokratických stran zasedli i maoisté, když pod dohledem jednotek OSN odevzdali zbraně a zavázali se nevybírat poplatky od turistů, dovedla zemi ke svobodným volbám. V dubnu 2008 v nich nepřesvědčivě zvítězili právě maoisté, což postačovalo pouze k vytvoření menšinové vlády s tichou podporou ostatních komunistických stran. Z řad nejsilnější demokratické strany Národního kongresu vzešel první prezident nově vyhlášené Nepálské federativní demokratické republiky Dr. Ram Barán Jadáv a politická situace v zemi se dostala do patového stavu.

Všechny nepálské vlády musejí vést obratnou diplomacii vůči svým silným sousedům, kteří jsou navzájem odvěcí rivalové, a je těžké si nerozházet ani jednoho z nich.

Na jihu obepíná území Nepálu jaderná mocnost Indie a ekonomický gigant Čína díky okupaci Tibetu v polovině minulého století postoupil až na severní hranici Nepálu.

Tibeťané si letos v březnu připomínají padesátileté výročí krvavého povstání proti čínským uchvatitelům, po němž muselo velké množství obyvatel Tibetu v čele s Jeho Svatostí dalajlamou uprchnout do exilu. Značná část z nich našla nový domov právě v zemi na opačné straně Himálaje, ale jejich vztah s nepálskými orgány loajálními k Číně není právě ideální. Byli sestěhováni do několika umělých tibetských vesniček a výrobou a prodejem tradičních suvenýrů jen stěží získávají základní prostředky na svoji obživu.

Všichni obyvatelé Nepálu žijí ve velké pokoře ve stínu himálajských štítů, které pokládají za majestátní sídla bohů. Jsou přívětiví a dobrosrdeční, neváhají se se svými hosty rozdělit o to poslední, co mají, o to, co si v nejednoduchých přírodních podmínkách musí dobývat každodenní tvrdou prací. Navzdory tomu z nich vyzařuje hluboký poklid, a když mezi nimi nějaký čas pobýváte, vůbec se vám nechce zpátky do uspěchané Evropy. Raději procházíte mezi domky nepálských vesniček rozesetými po strmých svazích nebetyčných hor vstříc dalším setkáním s přátelskými obyvateli země pod Himálajem. A často jsou to setkání, která se uloží hluboko v srdci, a pak na ně vzpomínáte po celý život.


NEPÁL V DATECH

Oficiální název: Nepálská federativní demokratická republika (Sam. ghiya Loktantrik Gan. atantra Nepal)
VLAJKA: svým neobvyklým tvarem symbolizuje himálajské vrcholy tyčící se nad Nepálem. Stylizovaný měsíc a slunce vyjadřují, že Nepál bude existovat tak dlouho, dokud měsíc a slunce budou svítit na obloze.
ROZLOHA: 147 181 km2 (1,9× větší než ČR)
HLAVNÍ MĚSTO: Káthmándú, 949 000 obyvatel
DALŠÍ MĚSTA: Pókhará 216 000 obyvatel, Lalitpur (Pátan) 210 000 a Birátnagar 203 000 obyvatel
ÚŘEDNÍ JAZYK: nepálština; obyvatelstvo hovoří 67 hlavními jazyky
PODÍL MĚSTSKÉHO OBYVATELSTVA: 11,9 %
NÁBOŽENSTVÍ: hinduisté 86,2 %, buddhisté 7,8 %, muslimové 3,8 %, ostatní (křesťané, džinisté) 2,2 %
HLAVNÍ ETNICKÉ SKUPINY: Čhátrijové 15,5 %, Bráhmani 12,5 %, Magarové 7 %, Tharové 6,6 %, Tamangové 5,5 %, Névárci 5,4 %
PRŮMĚRNÝ ROČNÍ PŘÍRŮSTEK OBYVATEL: 2,17 %
KOJENECKÁ ÚMRTNOST (počet zemřelých na 1000 živě narozených dětí): 65,32
NADĚJE NA DOŽITÍ PŘI NAROZENÍ: 60,1 let
GRAMOTNOST: 48,6 %
OBYVATELSTVO POD HRANICÍ CHUDOBY: 31 %
MÍRA NEZAMĚSTNANOSTI: 42 %
PRACUJÍCÍ: v zemědělství 81 %, v průmyslu: 3 %, ve službách 16 %
HLAVNÍ PLODINY: rýže, kukuřice, pšenice
MĚNOVÁ JEDNOTKA: nepálská rupie (1 EUR = cca 100 NRP)
HLAVNÍ VÝVOZNÍ KOMODITY: konfekce, vlněné šály, koberce, kožené zboží

Sdílej článek dalším cestovatelům
Článek patří do rubriky: Reportáže

Komentáře

Přečtěte si další podobné články