Vylepšili jsme stránku Lidé a Země.
Podívejte se na nový design.

Pěšky první světovou válkou

redakce, Středa, 10. června 2009
Kompletně dosud nevystavený soubor fotografií, zachycující pohnuté i všední okamžiky jednoho z nejkrvavějších válečných konfliktů, prezentuje výstava v Tereziánském křídle Starého královského paláce na Pražském hradě.

Kompletně dosud nevystavený soubor fotografií, zachycující pohnuté i všední okamžiky jednoho z nejkrvavějších válečných konfliktů, prezentuje výstava v Tereziánském křídle Starého královského paláce na Pražském hradě. Kolekce 153 snímků s podtitulem Objektivem neznámého vojáka představuje vzácné svědectví o životě řadových vojáků při tažení rakousko-uherské armády. Zapomenuté negativy neznámého autora objevil ve svém archivu fotograf Jaroslav Kučera. S identifikací míst, osob i vojenské techniky pomohl Jan Haas z Vojenského historického ústavu. Většina snímků vznikla na italské frontě, kde bojoval 47. pěší pluk. Menší část ukazuje život „českého“ 28. pěšího pluku z východní fronty v Haliči. Na několika hledí do objektivu nejspíš i sám autor, nejprve nadporučík, později kapitán s fešáckým knírkem a pronikavým pohledem. „Jeho tvář s velkou pravděpodobností známe, jméno však zůstává záhadou,“ dodává Jaroslav Kučera. Hlavním tématem fotografií nejsou jen oficiality a tváře generálů, ale i všední dny obyčejných vojáků i civilistů. Zachycují také zničená města a mosty i hromadné pohřby padlých spolubojovníků. K nejsilnějším výjevům patří chvíle odpočinku, kdy vojáci připravují ve stanu čaj nebo když slaví uprostřed války Vánoce. Větší formáty zvětšenin přitom umožňují vyniknout světelné atmosféře i sugestivním detailům. „Fotografie mají dokonalou kompozici a zachycují rozhodující moment výjevů. A překvapivá je jejich obrazová kvalita,“ říká kurátorka výstavy Daniela Mrázková. Podle ní se fotografie v mnohém přibližují velkým válečným obrazům, které vznikaly – i díky mnohem dokonalejší technice – o celé čtvrtstoletí později.

Sdílej článek dalším cestovatelům
Článek patří do rubriky: Zkrátka

Komentáře

Přečtěte si další podobné články