Vylepšili jsme stránku Lidé a Země.
Podívejte se na nový design.

Opuštěné město

dl, Pátek, 4. ledna 2008
Na sardinském poloostrově Sínis se nalézají vzácné vykopávky původně fénického, později punského a nakonec římského města Thárros. Féničané začali s budováním přístavu již v 11. stol. př. n. l. V 6. století př. n. l. padlo město do rukou Kartagincům, aby se po punských válkách stalo součástí římské kolonie.

Po rozpadu římské říše sídlo upadalo a jeho zánik urychlily nájezdy Saracénů. Proto v 11. století obyvatelé založili nové město Oristano a původní Thárros zanechali svému osudu.

V dnešních vykopávkách můžeme rozlišit původní fénické svatyně, ve kterých byli údajně obětováni novorozenci, punské hradby, dlážděné římské ulice, ale i základy starokřesťanské kaple z 5. stol.

Symbolem Thárrosu jsou dva bílé korintské sloupy. Od zbytků strážní věže Torre di San Giovanni je pěkný pohled nejen na Thárros, ale zvláště na jižně položenou pláž a konec poloostrova s majákem na Capo San Marco. Od tohoto bodu přibližně jeden kilometr severněji se nalézá další historická a architektonická zajímavost. Tou zcela jistě je kostel San Giovanni di Sínis, který je jedním z nejstarších křesťanských kostelíků na Sardinii. Jeho původ sahá do 5. století, dnešní vzhled je z 9. až 10. století. Stavba je zaklenuta nízkými masivními oblouky a hrubými valenými klenbami. Kostelík se tak nápadně podobá byzantským stavbám.

Sdílej článek dalším cestovatelům
Článek patří do rubriky: Zkrátka

Komentáře

Přečtěte si další podobné články