Vylepšili jsme stránku Lidé a Země.
Podívejte se na nový design.

Obnovená vláda přírody

084-001.jpg
Tomáš Nídr, Středa, 2. května 2007
I Spojené státy mají své Sudety. Dříve hustě osídlená úbočí zaoblených hor byli jejich obyvatelé nuceni před desetiletími opustit a v kraji po nich zbyly jen ruiny domů a zarostlé hřbitovy. Dříve kulturní krajina, dnes národní park Shenandoah.

Na hlavní silnici Skyline Drive, která parkem prochází od severu k jihu a z níž se prý nabízejí ty nejlepší výhledy na zvrásněnou krajinu kolem, je zácpa. Nezavinil ji ovšem neopatrný řidič, nýbrž medvědí rodinka na „špacíru“. Medvědice se dvěma potomky, kteří kolem ní vesele skotačí, se prochází po krajnici docela frekventované silnice, jako by se nechumelilo. Auta vedle nich zastavují, řidiči stahují okénka a fotí si zvířecí skupinu, která zájem přijímá s bohorovnou lhostejností. Divadlo ukončuje až ranger, který se odkudsi přiřítí v džípu a medvědy hlasitým troubením zažene do lesa. Zkušenost mu asi praví, aby tak činil z preventivních důvodů – nějakého „chytrého“ turistu by totiž mohlo napadnout vylézt z auta a vzít roztomilého méďu do náruče k pomazlení.

Horské oblouky neprodyšně pokryté smíšeným lesem, pasoucí se srnky a medvědi promenující se podél vozovky. Panenská příroda, napadne vás. Ale jděte… Nenechte se vysmát. Shenandoah je jen dokonalá rekonstrukce.

Divoký západ východního pobřeží

Do oblasti řeky Shenandoah, která se prostírá ve státě Virginie, sto kilometrů na západ od americké metropole Washingtonu, začali bílí osadníci pronikat na začátku osmnáctého století. Do té doby bylo území hájemstvím malých indiánských kmenů. Angličtí správci severoamerických kolonií se však báli, že by se kolem strategicky důležitého Appalačského pohoří mohli začít usazovat „konkurenční“ Francouzi, a tak guvernér Virginie lákal na neobydlené území osadníky s nabídkou rozlehlých pozemků a „daňových prázdnin“. Nejdříve bylo osídleno údolí kolem řeky a s ubývající půdou se lidé přesouvali do výše položených oblastí. Vystavěli zde malé mlýny, koželužny a moštárny. V Shenandoah tak časem vznikla dokonalá ukázka kulturní krajiny.

Původně hluboké lesy byly vykáceny kvůli polím, která však hojnou úrodu nepřinášela. Se stromy také téměř zmizela divoká zvěř a bizony na pastvinách dávno nahradily krávy. S prudkým ekonomickým rozvojem Spojených států ale nedokázala odlehlá oblast držet krok a i na počátku dvacátého století stále zůstávala „Divokým západem“ východního pobřeží. Lidé ale toužili po americkém životním standardu, a tak začali Shenandoah opouštět a stěhovat se do více rozvinutých regionů USA.

V roce 1926 Kongres rozhodl o tom, že v upadající a pozvolna se vylidňující oblasti bude zřízen národní park. S tím vyvstala otázka, jak se „zbavit“ lidí, kteří na území budoucího parku zůstávali. Virginie neváhala s výkupem půdy, kterou její vlastníci ochotně prodávali, a za utržené peníze začali nový život jinde. Našli se ovšem i tací, kteří své domy nechtěli ani za nic opustit. Nakonec tak učinili nedobrovolně, s policejní asistencí, a nic jim nepomohly ani žaloby až u Nejvyššího soudu, který upřednostnil zřízení parku před soukromým vlastnictvím. Dlouho obdělávaná pole a udržované domy zpustly.

Návrat zvěře

Osud, který oblast potkal, hodně připomíná události v českém pohraničí po skončení druhé světové války. Němým pomníkem tohoto absolutního vylidnění Shenandoah je zapadlý hřbitov, který by se (nebýt anglických jmen na mohylách) mohl klidně nacházet v Krušných horách nebo na Šumavě. Vrzající brankou proklouznete dovnitř a můžete si prohlédnout neudržované náhrobky pokryté spadaným listím. Pohřby se tu konaly po sto let. Nejnovější data úmrtí jsou z dvacátých let, ale pak jako když utne. Ve třicátých letech už žádný hrob nepřibyl. Nebylo už koho pohřbívat.

Po jejich usilovné civilizační misi, jejímž výsledkem byla naprosto zkulturněná krajina, se musel park zgruntu vybudovat. Deset let trvaly práce na opětovném „zpřírodnění“ Shenandoah. Byly zbourány staré stavby a znovu se zalesňovaly hektary půdy, které v devatenáctém století osadníci vymýtili. Postupně se vrátila i divoká zvěř, která z oblasti zmizela před mnoha desetiletími. Osadnická minulost byla pohřbena pod hustým lesem. Příroda (byť pod ochranou rangerů) se znovu chopila vlády nad krajem.

Sdílej článek dalším cestovatelům
Článek patří do rubriky: Reportáže

Komentáře

Přečtěte si další podobné články