Vylepšili jsme stránku Lidé a Země.
Podívejte se na nový design.

Nový druh krokodýla

18.jpg
Autor článku: L. Kopečný a redakce, Středa, 26. března 2014
Autor fotografií: L. Kopečný a profimedia.cz
Tak trochu stranou pozornosti obce vědecké a prakticky mimo zájem laické veřejnosti žije již po miliony let v tropických oblastech západní a střední Afriky poměrně velký druh krokodýla, dosahující délky 3-3,5 metru, výjimečně i více. Jeho český název je krokodýl štítnatý, latinský Mecistops (dříve Crocodylus) cataphractus.

Ve volné přírodě ho ovšem, na rozdíl od vcelku hojně rozšířeného a téměř ikonického krokodýla nilského, spatřili jen nemnozí. Důvodů je hned několik. Za prvé žije poměrně skrytým způsobem života, často ve vegetací zarostlých řekách, mokřinách a pralesních jezerech. Za druhé jsou státy západní a centrální Afriky dlouhodobě nepříliš bezpečné (diktatury, autoritářské režimy, nevstřícná vízová politika, vojenské převraty a občanské války, místy extrémně vysoká kriminalita), významné je riziko vážných tropických onemocnění, včetně nejnebezpečnější formy malárie, viru ebola apod. Za třetí je na řadě míst vyhuben, stále početnější domorodci při shánění bílkovin nedělají rozdíly mezi prasetem a krokodýlem.

Před několika lety se tématu začal do hloubky věnovat mladý vědec z University of Florida doktor Mattew H. Shirley. Dnes jsou jeho závěry jasné: rod Mecistops je ve skutečnosti tvořen nikoli jedním, ale dvěma samostatnými druhy. Jeden je domovem v příbřežních státech západní Afriky, druhý pak obývá části centrální. Vědcům tedy od roku 1824, kdy byl Mecistops cataphractus popsán, unikalo, že jeden druh fakticky zahrnuje ještě další, kryptický druh.

Mattew se do problematiky ponořil důsledně, navštívil lokality v celém areálu výskytu, odebrali celkem 102 krevních vzorků volně žijících jedinců. Vzorky byly na základě analýzy DNA vyhodnoceny v laboratořích University of Florida a potvrdily signifikantní rozdíly mezi oběma populacemi.

Co to vše znamená v praxi? Nějaký čas si budeme muset počkat na formální revizi afrických krokodýlů a revidované vědecké pojmenování nyní dvou druhů rodu Mecistops. Oba patří mezi nejvíce ohrožené, taktéž orgány CITES by měly zaujmout stanovisko. Bude třeba určit, k jakým druhům patří jedinci v chovech zoologických zahrad. V evropských privátních chovech se pravděpodobně vůbec nevyskytují, v USA jen v omezeném počtu.

Sdílej článek dalším cestovatelům
Článek patří do rubriky: Zkrátka

Komentáře

Přečtěte si další podobné články