Vylepšili jsme stránku Lidé a Země.
Podívejte se na nový design.

Největší bludné balvany

015-002.jpg
mj, Úterý, 29. Srpen 2006
Němým dokladem a zároveň připomínkou ledových dob ve starších čtvrtohorách jsou bludné balvany. Zabloudily k nám díky transportní schopnosti ledovců až z daleké Skandinávie a jsou tvořeny cizorodými horninami, které se na našem území nevyskytují.

Němým dokladem a zároveň připomínkou ledových dob ve starších čtvrtohorách jsou bludné balvany. Zabloudily k nám díky transportní schopnosti ledovců až z daleké Skandinávie a jsou tvořeny cizorodými horninami, které se na našem území nevyskytují. Domovem bludných balvanů je především Slezsko a severní Morava, odkud pocházejí nejznámější exempláře z našeho území. Největší z nich co do objemu a hmotnosti je kunčický bludný balvan (na snímku), který se nachází na konečné tramvaje č. 9 v Ostravě-Kunčicích před jižní bránou do Nové Huti (dříve NHKG). Tvoří jej žula, pochází ze středního Švédska nebo jižního Finska, má rozměry 3,2×2,5×1,5 m, hmotnost 16,5 tuny a objem přibližně 6,5 m3. Balvan byl nalezen pod vrstvou mladších nánosů v říjnu 1954 při výkopu základů velké slévárny Nové Huti v hloubce 6,8 m. Po čase se dočkal důstojného umístění na betonovém podstavci, od roku 1989 je chráněn, dnes má statut přírodní památky. Kunčický bludný balvan však nevlastní absolutně všechna prvenství. Ve Vřesinské ulici v Ostravě-Porubě spočívá od roku 1928 na kamenném podstavci porubský bludný balvan (před rokem 1954 největší), který má ze všech dosud nalezených nejdelší osu – 3,7 metru.

Sdílej článek dalším cestovatelům
Článek patří do rubriky: Zkrátka

Komentáře

Přečtěte si další podobné články