Vylepšili jsme stránku Lidé a Země.
Podívejte se na nový design.

Nedobytná památka

rg, Pondělí, 3. března 2008
Řada vojenských pevností lemuje celé naše hranice. Vznikaly ve stísněných podmínkách ve třicátých letech minulého století, kdy bylo více než zřejmé, že druhá světová válka je na spadnutí.

Řada vojenských pevností lemuje celé naše hranice. Vznikaly ve stísněných podmínkách ve třicátých letech minulého století, kdy bylo více než zřejmé, že druhá světová válka je na spadnutí. Nenajdeme je jen na bývalých hranicích s Německem, třeba na vrcholcích Krkonoš, ale řetězec „řopíků“ (ŘOP – zkratka pro Ředitelství obranných prací) měl chránit také Prahu. Tzv. Pražská čára, odborně nazývaná Vnější obrana Prahy neboli VOP, opisovala na západní straně města kružnici o poloměru přibližně třicet kilometrů. Začínala u Mělníka na soutoku Vltavy s Labem a kolem Velvar a Slaného obešla z jihu Kladno a pokračovala k Berounce a na Slapy. Odtud tzv. Vltavská linie mířila podél Vltavy k třeboňským rybníkům a k rakouským hranicím. Ze stovek bunkrů Pražské čáry, které se však nikdy nepoužily, se jich dochovalo asi třicet osm. Po zabrání Čech a Moravy musel být zbytek zničen. Nejčastěji byly rozmetány trhavinami. Vzhledem ke kvalitě odvedené práce to nebylo snadné. Pokud však hrozilo, že by výbuch mohl poškodit vzácné památky -a na to němečtí okupanti dbali – mohl být kryt zaplněn kameny, které se prolévaly cementovým mlékem. Zničení bylo důkladné a jen výjimečně se s nadlidským úsilím podařilo nadšencům některá díla zachránit. Zachované bunkry jsou mezi Berounem a Nižborem. Bunkr v údolí Loděnice mezi Bratronicemi a Dolním Bezděkovem je schovaný v tělese silnice. Ve Smečně je bunkr vedle zámecké obory. Zachoval se, protože se Němci obávali, že by jeho odstřel poškodil zámek.

Sdílej článek dalším cestovatelům
Článek patří do rubriky: Zkrátka

Komentáře

Přečtěte si další podobné články