Vylepšili jsme stránku Lidé a Země.
Podívejte se na nový design.

Moravský kras známý i neznámý

128-5.jpg
(red), Úterý, 13. červnaec 2010
do 28. února 2011

Výstava připomene, že součástí kmenového sbírkového fondu MZM jsou vedle kolekcí různě starých sedimentů, vzorků hornin, minerálů a nálezů zkamenělin také archeologické doklady ze světově proslulých lokalit – jeskyní Kůlny, Pekárny či Býčí skály. Pro úvodní část výstavy byl vybrán největší výstavní sál 3. patra Dietrichsteinského paláce, který poskytl prostor tématu Příroda Moravského krasu.

Ve druhé části výstavy jsou soustředěny doklady a informace o vývoji a podobě vztahů mezi člověkem a jeskyní. O nehostinnou oblast jeskyní a skal Moravského krasu se člověk se zvýšenou intenzitou zajímal od střední fáze starší doby kamenné, což dokládají jednoduché kamenné nástroje z doby asi před 130 000 lety. Kromě velkoplošných fotografií jeskynních portálů Kůlny a Pekárny upoutá pozornost dioráma Býčí skály, jedné z nejvýznamnějších archeologických lokalit v celé Evropě.

V jeskyni, obecně dnes považované za obětiště či kultovní místo halštatské kultury v 6. století před n. l., bylo při archeologickém průzkumu J. Wankela nalezeno přes 40 lidských koster se známkami násilné smrti, kostry zvířat, množství keramických a bronzových nádob, zlaté, bronzové, jantarové a skleněné ozdoby.

Sdílej článek dalším cestovatelům
Článek patří do rubriky: Zkrátka

Komentáře

Přečtěte si další podobné články