Vylepšili jsme stránku Lidé a Země.
Podívejte se na nový design.

Mongolská historie a NIC

008-000.jpg
Lenka Klicperová, Pátek, 27. února 2009
Mongolové v půlce července mohutně slavili. Konal se každoroční festival Nádam, který obyčejně trvá několik dní a Mongolové jej slaví celá staletí.

Ale zpět k Mongolům a důvodům a podobám jejich oslav. Jak by mohli tito skvělí jezdci slavit jinak než tradičními závody na koních? Vždyť tamní přísloví říká, že kočovník se narodil v sedle. Zlatou hordu Čingischánových bojovníků si také nelze představit bez luků, a tak i luky a šípy patří k svátečním hrám. Nejoblíbenější je ale zápas, jakýsi wrestling, řeckořímský zápas nebo sumo dohromady. Připomíná jistě Mongolům jejich slavnou éru, kdy vládli tehdy známému světu a Rusko i Čína jim ležely u nohou. Zlatý věk ale netrval věčně a časem si to tito dva silní sousedé „vynahradili“. Nejprve přišli Číňané, pak socialismus, za jehož éry zmizelo z povrchu zemského několik stovek mongolských klášterů i s mnichy. Jsou nenávratně ztraceny, nikdo už je znovu nepostaví. Těch pár, které přežily v poušti Gobi, po letech znovu ožívá. Zdá se, že velmi opatrně. Do rozpadlých zdí se sice někteří mniši vrátili, ale zdaleka jich není tolik jako dřív.

Mnohem víc než mnichů proudí do Mongolska opět Číňanů. Jsou to zase oni, kdo vracejí Mongolům historický úder – avšak mnohem účinněji a řekněme i civilizovaněji. Nejde už o nájezdy, plenění a zotročování, Číňané se i na mongolských stepích a pláních umějí uchytit a etablovat obchodně. Která země se dokáže této nenápadné komerční tsunami ubránit? Čínská vlna dobývá svět a nepotřebuje k tomu ani luk, ani šíp, ani válečnou taktiku. Dochází i na odlehlé a širé pláně a stepi, kde není nic.

Ostatně ani NIC už není tak docela bezcenné. Nedávno jsem slyšela, že na jakési americké aukci jeden filuta opravdové NIC vydražil. Prý za něj dostal asi 20 dolarů.

Sdílej článek dalším cestovatelům

Komentáře

Přečtěte si další podobné články