Vylepšili jsme stránku Lidé a Země.
Podívejte se na nový design.

Kostel sv. Jana Křtitele vydal tajemství

020-1.jpg
redakce a M. Válková, Úterý, 17. dubna 2012
Během rekonstrukce interiéru kostela sv. Jana Křtitele v Žumberku u Trhových Svinů provedli Antonín Hamsík a Pavel Hála z lešení restaurátorský průzkum, který přinesl neočekávané a velmi hodnotné nálezy pozdně středověkých a manýristických maleb v interiéru kostela.

Během rekonstrukce interiéru kostela sv. Jana Křtitele v Žumberku u Trhových Svinů provedli Antonín Hamsík a Pavel Hála z lešení restaurátorský průzkum, který přinesl neočekávané a velmi hodnotné nálezy pozdně středověkých a manýristických maleb v interiéru kostela. Nad vítězným obloukem byl odhalen německý pamětní nápis o vedoucím kameníkovi a roku dokončení přestavby kostela doprovázený znakovým štítkem s mistrovskou značkou. Takto obsáhlý a kompletně zachovaný pamětní nápis ve středověkém kostele nemá na jihu Čech obdoby. Na klenebních kápích síťových kleneb žumberského čtyřlodí bylo sondami částečně odhaleno a potvrzeno celkem 26 erbovních štítků, které byly pořízeny roku 1513 současně s dokončením interiéru kostela. Manýristické nástěnné malby byly nalezeny na západní stěně lodi: nad kruchtou byl v klenebním poli blízko severozápadního nároží sondou zachycen malovaný německý text doprovázený erbem Theobalda Höcka, další malba se zachovala nad portálem. Čtyřlodní kostel sv. Jana Křtitele je původem z doby kolem poloviny 14. století a je významným příkladem středověké sakrální architektury na jihu Čech a především jeho pozdně gotické stavební části patří k hodnotným reprezentantům produkce tzv. Rožmberské stavební huti první čtvrtiny 16. století.

Sdílej článek dalším cestovatelům
Článek patří do rubriky: Zkrátka

Komentáře

Přečtěte si další podobné články