Vylepšili jsme stránku Lidé a Země.
Podívejte se na nový design.

Kde byl první „maglajz“?

16.jpg
redakce, Středa, 22. října 2014
Roku 1878 rakouská armáda zahájila okupaci Bosny. Bosenští muslimové ale rozpoutali živelné povstání proti „nevěřícím Švábům“.

Byť pacifikace revolty probíhala poměrně úspěšně, u městečka Maglaje okupanti těžce narazili. A byl z toho takový „maglajz“, že naši rakouští chlapci tu v krvavé bitvě dostali pořádně na frak. Zkomolený název města pak navždy obohatil lidovou češtinu.

Ačkoli se za poslední války městečko ocitlo v obklíčení, na bosenské poměry utrpělo poměrně nízké škody, tudíž si stále uchovalo relativně neporušenou tvář: úzké uličky obklopené rázovitou zástavbou se vinou vzhůru od starobylé Olověné mešity až k troskám středověkého hradu.

Zde se z bývalého nádvoří otevírá krásný výhled na historické centrum, odkud se do dáli nese teskný zpěv party místních starých mládenců, kteří se uvelebili na chodníku a svůj světabol utápějí ve sklenicích piva.

Mimochodem – název Maglaj lze volně přeložit jako Mlhov (magla = mlha).

Kde byl první „maglajz“?
Sdílej článek dalším cestovatelům
Článek patří do rubriky: Zkrátka

Komentáře

Přečtěte si další podobné články