Vylepšili jsme stránku Lidé a Země.
Podívejte se na nový design.

Kamenný bochník

012-001.jpg
mj, Středa, 2. května 2007
Kamenný útvar, připomínající obrovský pecen chleba, najdete na úpatí Vsetínských vrchů v obci Vidče nedaleko Rožnova pod Radhoštěm. Mnohatunový pískovcový blok sem byl dovezen z nedalekého lomu a slouží ke zkrášlení okolí kostela.

Kamenný útvar, připomínající obrovský pecen chleba, najdete na úpatí Vsetínských vrchů v obci Vidče nedaleko Rožnova pod Radhoštěm. Mnohatunový pískovcový blok sem byl dovezen z nedalekého lomu a slouží ke zkrášlení okolí kostela. Přestože tento pozoruhodný přírodní výtvor není chráněn, představuje neobvyklý a poměrně vzácný přírodní fenomén. Nejedná se o bludný balvan, jak se někteří návštěvníci mylně domnívají, ale o produkt přirozené odlučnosti horniny ze starších třetihor (paleogénu), která byla vyvolána zvětrávacími procesy. Kulovitá odlučnost pískovců (nejenom paleogenních) je známá i z jiných lokalit Západních Karpat, podobnou vlastnost vykazují i prvohorní (spodnokarbonské) droby z České vysočiny, které jsou o mnoho milionů let starší. Pravá podstata kulovité odlučnosti pískovcových hornin patří dodnes k dosud jen málo objasněným přírodním jevům.

Sdílej článek dalším cestovatelům
Článek patří do rubriky: Zkrátka

Komentáře

Přečtěte si další podobné články