Vylepšili jsme stránku Lidé a Země.
Podívejte se na nový design.

Hohensalzburg chránil arcibiskupy

14-hohensalzburg.jpg
(red), Čtvrtek, 30. června 2011
Pevnost Hohensalzburg je jeden z největších hradních komplexů ve střední Evropě zachovaný ve vynikajícím stavu. Historie stavby sahá až do doby takzvaných bojů o investituru.

Počátek druhého tisíciletí v Evropě znamenal přechod z období raného do období vrcholného středověku. Dochází k nárůstu rozporů mezi mocí církevní a světskou a ke konfliktům uvnitř křesťanského hnutí. Vzniklý střet se nazývá bojem o investituru, který vrcholí sporem mezi papežem a králem o právo jmenování biskupů.

Uvnitř křesťanstva došlo k rozpadu dosud jednotné evropské církve a její moc tak byla oslabena. Salcburský arcibiskup Gebhard, věrný papeženec, nechal v roce 1077 zřídit na svém výsostném území obranné pevnosti Hohensalzburg, Hohenwerfen a Friesach. V 15. a 16. století získala pevnost svou dnešní podobu.

Hlavní stavba byla zvýšena a byly vybudovány zbrojnice a sýpka. Také vnitřní prostory hradu získaly novou a mnohem honosnější podobu. Nádherné gotické vyřezávané reliéfy a ornamentální kresby zdobí Zlatý sál a Zlatou komnatu. V celé dlouhé historii pevnosti Hohensalzburg se žádnému z jejích obléhatelů nikdy nepodařilo ji dobýt. Dnes je Hohensalzburg přístupný pro návštěvníky po celý rok.

Sdílej článek dalším cestovatelům
Článek patří do rubriky: Zkrátka

Komentáře

Přečtěte si další podobné články