Vylepšili jsme stránku Lidé a Země.
Podívejte se na nový design.

Fair Flowers

(red), Středa, 11. Srpen 2010
Co skrývá něžná krása květin - podmínky pěstování řezaných květin v 21. století

do 31. října 2010

Výstava Národního zemědělského muzea v Praze je součástí mezinárodního projektu Fair Flowers – květiny pro lidská práva, který byl v České republice zahájen v lednu 2009. Informuje o sociálních a environmentálních podmínkách pěstování řezaných květin v rozvojových zemích. Projekt je zaměřen mj. na prosazování principů spravedlivého obchodu v tomto odvětví a usiluje o zlepšení pracovních a ekologických podmínek při pěstování květin především v zemích subsaharské Afriky, Jižní a Střední Ameriky.

První rok realizace projektu přinesl nové informace pro spotřebitele a veřejnost a seznámil je s nabídkou „férových květin“ v ČR včetně prezentací na veletrzích Biostyl a Flora Olomouc s ukázkami růží vypěstovaných v Keni. Prostřednictvím těchto prezentací návštěvníci veletrhů poznali způsoby certifikace zaručující dodržování standardů. Jedná se jak o známku fair trade, která se používá pro potravinářské i nepotravinářské výrobky, tak o známku Flower Label Program používanou pro certifikaci květin pod značkou FLP.

Sdílej článek dalším cestovatelům
Článek patří do rubriky: Zkrátka

Komentáře

Přečtěte si další podobné články