Vylepšili jsme stránku Lidé a Země.
Podívejte se na nový design.

Ethiopia Omo River – Ceremonies and Rituals/ Obřady a rituály

127-1.jpg
Autor článku: redakce, Čtvrtek, 8. března 2012
Autor fotografií: Roman Burda
Fotografovat začal Roman Burda soustavně teprve po první návštěvě Afriky. Etiopská krajina a zvyky a rituály tamních lidí ho natolik uchvátily, že se od té doby do oblasti řeky Omo stále vrací. Dnes už má mezi domorodci přátele, u kterých přespává, prožívá s nimi rodinné události, pomáhá jim vyřizovat úřední záležitosti a vozí jim dárky, o něž ho žádají. Oni mu zase umožňují zažívat a dokumentovat mizející Afriku, obřady a slavnosti, které už sotva někdo nafotografuje, protože mnohé, zejména ty násilné a nebezpečné, jsou dnes zakázány.

Ojedinělá je rovněž Burdova série snímků z období dešťů, kterou nafotografoval mezi domorodci, když se k nim za vydatné pomoci zdejších lidí, kteří jeho džíp doslova přetlačili přes rozbahněná území, dostal na samém jeho začátku. Kniha Burdových fotografií znamená umělecké svědectví, jež nám rozšiřuje a obohacuje pohled na svět, který je v důsledku moderních technologií stále menší a bližší, a přece zůstává tolik vzdálený.

www.romandburda.com

Sdílej článek dalším cestovatelům
Článek patří do rubriky: Zkrátka

Komentáře

Přečtěte si další podobné články