Vylepšili jsme stránku Lidé a Země.
Podívejte se na nový design.

Domestikace vlků

309767.jpg
Autor článku: redakce a D. Demel, Čtvrtek, 2. února 2012
Autor fotografií: Česká televize
Čeští vědci zkoumali sedm vlčích lebek z Předmostí u Přerova, což bylo patrně největší sídliště lovců mamutů na našem území. Lebky tu před více než sto lety našli amatérští archeologové. Výsledky výzkumu překvapivě odhalily, že k domestikaci vlka došlo už před 25 tisíci lety v době lovců mamutů. Dosud se předpokládalo, že k soužití vlka s člověkem došlo teprve před deseti tisíci lety.

Lebky jsou v současnosti ve sbírkách Moravského zemského muzea. Byly zkoumány již před asi třiceti lety německým paleontologem, který zjistil na některých z nich jisté domestikační znaky na redukci zubů a čelistí. V poslední době o tyto lebky projevila zájem belgická paleontoložka, která potvrdila na lebkách domestikační znaky. Domestikace vlků v době paleolitu je zjištění velmi závažné, protože dokazuje, že lovci mamutů si zvykli na přítomnost smeček vlků, kteří zřejmě „hodovali“ na mamutích (a jiných) kostech, a došlo mezi nimi k jisté symbióze. Přizpůsobivost vlků na společnost lidí bylo možno využít k jisté „spolupráci“. Vlci měli náhradu vlastního lovu, mohli pravděpodobně odhánět různé dravce od lidských tábořišť a ještě pomáhat lidem při lovu. Tak došlo k postupné domestikaci a vlci si zvykli žít v blízkosti lidí. Předmostí je nejstarším dokladem počátků domestikace vlků. Mladší doklad pochází z Německa a z Ukrajiny.

Sdílej článek dalším cestovatelům
Článek patří do rubriky: Zkrátka

Komentáře

Přečtěte si další podobné články