Vylepšili jsme stránku Lidé a Země.
Podívejte se na nový design.

Dávno osídlený vrch

12-000.jpg
mj, Pátek, 2. března 2007
K nejzajímavějším archeologickým lokalitám na Slovensku patří kopec Kostolec nad vesnicí Ducové, severně od Piešťan. Ploché návrší bylo osídleno již v době kamenné, opevněná hradiska zde fungovala též v mladší době bronzové a římské.

K nejzajímavějším archeologickým lokalitám na Slovensku patří kopec Kostolec nad vesnicí Ducové, severně od Piešťan. Ploché návrší bylo osídleno již v době kamenné, opevněná hradiska zde fungovala též v mladší době bronzové a římské. V 9. století tu stál palisádami obehnaný feudální dvorec velkomoravského velmože, tvořený obytnými a hospodářskými budovami, rotundou a kostelem. Po zániku Velké Moravy se návrší používalo až do poloviny 14. století jako pohřebiště, o čemž svědčí na 260 nalezených náhrobních kamenů. Celý areál patří mezi jedinečné historické památky a je zároveň chráněnou archeologickou lokalitou. Současného návštěvníka zaujme prohlídka zrekonstruovaného velkomoravského dvorce, jehož součástí jsou vnější dřevěné palisády, vstupní brána, zděný základ rotundy, model věže, pohřebiště a základy budov. Z návrší se otevírá také překrásný výhled na krajinu dolního Pováží, hřebeny Malých Karpat, atomovou elektrárnu v Jaslovských Bohunicích a legendami opředený Čachtický hrad. Prohlídka a výhled z areálu jsou zaslouženou odměnou za krátký, avšak strmý a poměrně náročný výstup.

Sdílej článek dalším cestovatelům
Článek patří do rubriky: Zkrátka

Komentáře

Přečtěte si další podobné články