Vylepšili jsme stránku Lidé a Země.
Podívejte se na nový design.

Bizarní gabonská bazilika

016-001.jpg
redakce II, Pondělí, 2. února 2009
Česká společnost Helika staví v Gabonu novou baziliku s velmi odvážnou a netradiční konstrukcí. Hlavní věž baziliky stoupá do úctyhodných 70 metrů a její základna má rozpětí 160 x 80 metrů.

„Konstrukce nové baziliky pro republiku Gabon vytváří prostorovou strukturu, která musí pojmout 4500 lidí,“ popisuje zadání akademický architekt Vladimír Kružík. „Nosnou konstrukci navrhované baziliky tvoří železobetonová skořepina – odhalená betonová konstrukce, která je po stranách podepřena řadou bílých ocelových sloupů,“ prozrazuje ing. arch. Alena Mocová, autorka návrhu. Beton umožňuje stavbu naplnit napětím, které dodává bazilice dynamický účinek pro vyjádření víry v podobě motivu sepjatých modlících se rukou. Materiály jsou voleny s ohledem na jednoduchou údržbu a dlouhou životnost. Beton s příměsí bílého cementu a mletého mramoru má samočisticí účinek odolávající i náročnému klimatu.

Prostor kultovní stavby dotváří lehké prosklení – vitráže, které kontrastují s bílou hmotou betonu.

Světlo zaujímá u sakrálních staveb mimořádné postavení. Přirozeně osvětluje interiér a zároveň zabraňuje přímému kontaktu s venkovním prostředím, zabraňuje oslnění. Prosklení baziliky je otázkou technickou a zároveň atraktivní výzvou pro umělce.

V interiéru stavby rozehrává světlo škálu barevných odstínů vrhaných paprsky slunce a vytváří atmosféru spirituálního prostoru. Nosným prvkem zastřešení jsou dřevěné lepené vazníky, které se uplatňují v interiéru stavby. Překlenují její podélnou loď. Ústředním prvkem zastřešení je centrální kopule, obraz nebeské klenby, nad níž je zavěšen velký kříž. Dřevěná žebra kopulové konstrukce se opírají o železobetonový věnec. Síly jsou dále roznášeny do čtyř podpor železobetonové skořepiny. Mobiliář interiéru – tj. především sezení – bude opět v provedení ze dřeva, a to ve stejném barevném odstínu jako nosná konstrukce zastřešení.

Sdílej článek dalším cestovatelům
Článek patří do rubriky: Zkrátka

Komentáře

Přečtěte si další podobné články