Vylepšili jsme stránku Lidé a Země.
Podívejte se na nový design.

3 otázky pro Veroniku Kavenskou

010-001.jpg
redakce, Pondělí, 12. října 2009
Proč se v léčebném centru Takiwasi zbavují drogové závislosti jen muži? Proč myslíte, že v domorodých společenstvech nedochází ke zneužívání drog? Nebo tomu tak není? Když zážitek s ayahuascou v určité fázi pomáhá, jak terapeuti zabrání tomu, aby pacient nezískal druhotně závislost právě na něm?

Vzhledem k pravidlům a způsobu, jakým je vedena léčba (například trvalá sexuální abstinence), je vhodné, aby byli v centru pouze muži nebo pouze ženy. Zakladatel centra, Jacques Mabit, si v době, kdy centrum vznikalo, zvolil jako cílovou skupinu muže. Možná proto, že se v Peru drogová závislost týká zejména mužů nebo že zkušenosti podobné šamanským praktikám byly v této oblasti vždy záležitostí hlavně mužů. Ženy mají ale možnost docházet do centra ambulantně a účastnit se ayahuaskových rituálů společně s dalšími ambulantními pacienty, u kterých je ale léčba vedena jiným způsobem než u těch interních.

2. Proč myslíte, že v domorodých společenstvech nedochází ke zneužívání drog? Nebo tomu tak není?

Nemám přesné informace o tom, jaký je výskyt zneužívání drog mezi domorodými společenstvy, která žijí původním způsobem života (ti, kteří se asimilovali do měst, často potíže s drogami mají). Myslím si ale, že mezi těmito lidmi opravdu dochází ke zneužívání drogy (zejména ayahuasky) velice ojediněle. Je to hlavně proto, že je zde vnímána ne jako látka, která by sloužila k zábavě nebo uvolnění, ale jako léčivá rituální rostlina, před kterou mají velký respekt. Stav změněného vědomí je tu považován za nástroj, který využívá léčitel (šaman), a ne za druh zábavy. Navíc stavy, které způsobuje, nejsou, stejně jako její chuť, zrovna příjemné, a proto není pro zneužívání příliš atraktivní.

3. Když zážitek s ayahuascou v určité fázi pomáhá, jak terapeuti zabrání tomu, aby pacient nezískal druhotně závislost právě na něm?

V Takiwasi je léčba rozdělena do několika fází a ke konci se člověk připravuje na ukončení a odchod z centra. Pokud jde vše tak, jak by mělo, bude mít na konci léčby své zásadní problémy zpracované a jeho vztah k drogám bude díky léčbě takový, jaký mají i původní kmeny – tedy zejména respekt. Pokud se objeví nová témata, nabízí se možnost přijet vždy po roce na několikatýdenní „doléčovací“ pobyt a znovu stav změněného vědomí zažít. Vždy ale pod dohledem odborníka a za doprovodu rituálů, ne na večírku nebo s kamarády jako v jeho minulosti.

Sdílej článek dalším cestovatelům
Článek patří do rubriky: Rozhovory

Komentáře

Přečtěte si další podobné články