Vylepšili jsme stránku Lidé a Země.
Podívejte se na nový design.

100 let českého skautingu

20-1.jpg
redakce, Čtvrtek, 24. května 2012
Výstava Západočeského muzea v Plzni umožní veřejnosti zhlédnout sbírkové exponáty, dokumenty a fotografie z počátků vzniku skautingu ještě za Rakouska-Uherska. Představuje nejen období rozkvětu českého Junáka za první republiky, ale i jeho trojí zákaz a trojí obnovu a více než dvacet let nepřerušenou činnost současného skautingu v České republice až do roku 2012.

Junák se na výstavě prezentuje i jako současná moderní organizace, která sdružuje děti, mládež i dospělé. Za dobu jeho existence jím prošla řada generací. Skautské oddíly také působily a působí v řadě měst a obcí Plzeňského kraje. Dnes má organizace Junák – svaz skautů a skautek ČR více než 45 000 členů a je největší organizací dětí a mládeže v České republice. Po celém světě má skautské hnutí přes 40 milionů členů a prošlo jím přes půl miliardy lidí. Junák je členem mezinárodních skautských organizací a aktivně se účastní mezinárodních setkání.

Ryze českým vynálezem, který ve světě nemá obdoby, je skautská stanová podsada určená pro letní táboření. Tu skauti používají do dnešních dob a podsada také tvoří úvodní motiv ve vstupní části muzea. Mnoho cenných historických předmětů se díky zabavování majetku skautům v totalitních režimech nezachovalo, o to cennější jsou sbírkové předměty, které se podařilo zachránit. Atmosféru výstavy dokreslují dobové fotografie a filmy, které jsou promítány. Junák v roce 2012 vykročil do dalšího století své existence. Expozice potrvá do 27. května.

Sdílej článek dalším cestovatelům
Článek patří do rubriky: Zkrátka

Komentáře

Přečtěte si další podobné články