Vylepšili jsme stránku Lidé a Země.
Podívejte se na nový design.

Foto převzato z knihy Otakara Vočadla Anglické listy Karla Čapka. Kresby Karel Čapek