Vylepšili jsme stránku Lidé a Země.
Podívejte se na nový design.

Vyprávění Václava Šilhy zpracovala Olga Šilhová