Vylepšili jsme stránku Lidé a Země.
Podívejte se na nový design.

Text a foto: Lenka Klicperová a Jarmila Štuková