Vylepšili jsme stránku Lidé a Země.
Podívejte se na nový design.

Na českou pomoc v Zambii můžeme být pyšní

IMG_1445.JPG
Filip Šebek, Čtvrtek, 15. prosince 2016
Zambie je téměř desetkrát větší než Česká republika a má přitom jen kolem 15 milionů obyvatel. Její tvar připomíná motýla a k barevnosti jeho křídel lze jistě přirovnat i pestrost zambijské přírody, která je považována za jednu z nejkrásnějších na světě. I když se Zambie v posledních letech řadí do skupiny rychle se ekonomicky vyvíjejících „afrických lvů“, stále patří mezi nejchudší země světa. V žebříčku 187 zemí obsadila předloni 139. místo a průměrná délka života je zde pouhých 37 let. Řada zemí se proto snaží Zambii pomoci a stranou nezůstává ani Česká republika.

Krásu zambijské přírody si lze vychutnat v některém z deseti národních parků, kde lze pozorovat jednu z nejpočetnějších populací slonů v Africe nebo také lvi, hrochy, buvoly, zebry či žirafy. Zambie je na jedné straně zemí s údolími mohutných řek, obrovskými jezery či gigantickými Viktoriinými vodopády, na druhé straně s obrovskou chudobou a více než milionem sirotků. Téměř 70% Zambijců je zaměstnáno v zemědělství a tak především sem směřuje pomoc České rozvojové agentury (ČRA), která v jižní provincii realizuje např. projekt přispívající ke zvýšení příjmu drobných chovatelů mléčného skotu.

Jak přežít v období sucha

Jeden z největších problémů představuje pro zambijské zemědělce dlouhé období sucha. Např. v roce 2005 klesla úroda až o devadesát procent a přes milión lidí najednou nemělo co jíst. Postiženi byli především malí pěstitelé, kteří si nemůžou dovolit pesticidy a nové osivo. Stovky tisíc lidí se tak ocitly v tísnivé situaci, kterou v podobných případech řeší různě. Živí se volně rostoucím ovocem, vydělávají si příležitostnou prací, vařením piva, prodejem rákosových výrobků nebo prostitucí. Také proto je zde 14% obyvatelstva nakaženo virem HIV.

Česká stopa v Zambii před vchodem do Centra mládeže.

Dlouhá období sucha bohužel trápí zambijské zemědělce i v posledních letech, mimo jiné v důsledku klimatického fenoménu El Niňo. V boji proti suchu a neúrodě pomáhá zambijským zemědělcům projekt snažící se zajistit udržitelnou a stabilní produkci krmiva pro dojný skot drobných farmářů. A ten už přináší viditelné výsledky.

„Drobní farmáři v oblastech Choma a Monza díky projektu absolvovali již řadu školení, obdrželi zemědělskou techniku a společně usilují o holistický management krajiny. Farmáři, které jsem navštívil, mají prvním rokem svou vlastní produkci krmiva pro mléčný skot, kterou jsou schopni skladovat v objemu dostatečném pro překonání období sucha. Jsou schopni produkovat seno, připravovat si krmivo z jadrných směsí a uchovat senáž i siláž, které jsou pro drobné farmáře naprostou novinkou. Místní skot je i v období sucha na první pohled v dobré kondici a vykazuje denní produkci mléka, což je v tomto období naprosto nezvyklé,“ říká Hynek Ciboch z ČRA, který v rámci monitorovací mise místní zemědělce nedávno navštívil. „Díky stálé produkci mléka mám i stálý příjem, a tak můžu posílat své děti do školy,“ svěřila se během návštěvy místní farmářka Mutinta a jen potvrdila, jak významný přínos představuje tento projekt pro zvýšení příjmu drobných chovatelů.

I v příštím roce bude pod dohledem ČRA pokračovat projekt snažící se zvýšit účast žen na vedení a rozhodovacích procesech.

Se vzdělávacími projekty pomáhala i Beata Rajská

Česká rozvojová agentura pomáhá v Zambii ale i skrze další projekty. Už v roce 2011 byl zahájen projekt Učňovské vzdělávání pro sociálně ohrožené děti Katongo, který se zaměřil na poskytování učňovského vzdělávání znevýhodněným skupinám mládeže v okrese Mongu v západní provincii Zambie. V rámci projektu byly zřízeny a provozovány řemeslné kurzy v oborech pekař, elektrikář a krejčí. Jedná se o obdobu evropského učňovského vzdělání přizpůsobeného specifickým podmínkám zambijského vzdělávacího systému. „Hlavní myšlenkou projektu bylo poskytnout mladým lidem ze zemědělských komunit ve věku 13–25 let odborné učňovské vzdělání tak, aby měli po ukončení studia větší šanci uplatnit se na místním trhu práce. Za tři roky trvání prošlo učňovskou výukou na 350 studentů, kteří obdrželi oficiální certifikát a nyní jsou úspěšně zaměstnaní či dokonce sami podnikají,“ říká ředitel ČRA Michal Kaplan.

Jak správně šít šaty podle evropských standardů ukazovala absolventkám krejčovského oboru i známá česká návrhářka Beata Rajská.

V roce 2013 se na několik týdnů projektu zúčastnila známá česká návrhářka Beata Rajská se svou asistentkou a absolventkám krejčovského oboru přiblížila šití oblečení dle evropských standardů, které by bylo konkurenceschopné na českém trhu. Netřeba dodávat, že pro místní krejčové byla tato návštěva obrovskou senzací a motivací. „Ještě před odjezdem jsem si řekla, že se budu chovat podle přísloví „Nedávej ryby, ale nauč je lovit. A myslím, že se mi to povedlo. Když jsme se loučili, tak mi říkali, jak jsem je inspirovala a že se budou snažit být lepší. Ta pomoc mě oslovila natolik, že bych se tam v budoucnu ještě ráda vrátila,“ svěřila se tehdy se svými dojmy Beata Rajská serveru idnes.cz.

Ať více rozhodují zambijské ženy

V současné době běží v Zambii pod dohledem České rozvojové agentury celkem šest projektů. Kromě již zmíněných jde o projekty zaměřené na zlepšení kvality a dostupnosti zdravotní péče či zlepšení postavení žen v zambijské společnosti. V rámci tohoto projektu jsou ženy z provincie Chipata školeny v metodách udržitelného zemědělství, které zvýší kvalitu i hodnotu potravin. Je jím také zajištěna podpora při zakládaní drobných živností, z nichž by měly generovat na zambijské poměry relativně vysoké zisky.

Projektem podporujícím učňovské vzdělávání prošlo přes 350 znevýhodněných dětí, včetně tohoto budoucího pekaře.

V příštím roce bude pokračovat také projekt, jež si klade za cíl zvýšit účast žen na vedení a rozhodovacích procesech. I když je totiž obyvatelstvo Zambie z 51 % tvořeno ženami, jejich zastoupení je ve vedoucích strukturách na všech úrovních zcela nepatrné. Zvýšení podílu žen na vedení a rozhodování je přitom základním předpokladem úspěšného rozvoje. Vzhledem k tomu, že 60% obyvatel Zambie jsou praktikující křesťané a život v náboženské komunitě je nedílnou součástí jejich každodennosti, je pro realizaci projektu ideální prostředí církve, která zároveň řadu stereotypů včetně podřízené role žen potvrzuje. Změna myšlení církevních představitelů, osvěta mezi řadovými členy církve a podpora zapojení žen do vedoucích a rozhodovacích procesů v církvi prostřednictvím základního vzdělávání a zvyšování jejich ekonomické soběstačnosti by mohlo pozitivně ovlivnit i situaci v celé zambijské společnosti. Také proto je projekt realizován v prostředí vybraných diecézí Katolické církve v Zambii.

Ať již jde o chov dobytka, učňovské školství, zdraví dětí či emancipaci žen, tam všude Češi Zambijcům pomáhají. Pokud se tedy někdy vypravíte za přírodními krásami Zambie, může se vám snadno stát, že vám český pas otevře dveře do nejedné zambijské domácnosti.

Sdílej článek dalším cestovatelům

Komentáře

Přečtěte si další podobné články