Vylepšili jsme stránku Lidé a Země.
Podívejte se na nový design.

Kultura a život lidí v Makedonii aneb Velkolepá Makedonská říše po dvou tisíciletích

Pixmac000077069207.jpg
pr, Středa, 4. září 2013, Komerční sdělení
Ve 4. století před naším letopočtem patřila Makedonie k nejproslulejším říším světa. Zažila mohutné vzestupy i pády. Ve 20. století ale zapadla zcela, a sice mezi státy bývalé Jugoslávie. To, co dříve zajímalo lidi z celého světa, dnes objevují jen dobrodruzi a milovníci přírody. Válkami a vnitřními nepokoji zbídačená země není příliš velkou atraktivitou pro komerční turisty, ale lidé, kteří chtějí krásu Makedonie skutečně poznat, se odtud vracejí s hlubokými a překrásnými zážitky.

Makedonská kultura je pro nás Čechy něčím novým, nepoznaným a v některých případech až nepochopitelným. Na jedné straně tu vládne extrémním chudoba a negramotnost. Makedonie má přibližně 11 % negramotných obyvatel. Na straně druhé je moderní svět velkých měst a vysokoškolsky vzdělaných lidí.

Cestovatele nejvíce lákají panenské hory, ve kterých ještě dnes najdete vesnice, kde lidé sice prapodivným způsobem svítí elektřinou, ale vodu nosí ve džberech ze studně, veškeré potřeby do domácnosti si vyrábí ručně a celé dny pasou ovce a kozy v kopcích. Zdravotní služba je jim téměř nedostupná a najdou se tu i tací, co nevědí, kdy se přesně narodili. Nemají třeba ani občanský průkaz.

Mladí lidé, se stěhují do měst a postupně pomáhají budovat makedonský moderní svět. Navštěvují kavárny, diskotéky, kulturní zařízení, vzdělávají se a cestují do zahraničí. Dokonce mají rádi Česko, kde obdivují společenský život i pohodlí, které si zde můžeme dopřát.

Čtete také ZAŠLÁ SLÁVA STAROVĚKÉHO IMPÉRIA – MAKEDONIE A JAK JÍ BEZ ÚJMY PROCESTOVAT, kde se dozvíte zajímavé zkušenosti z cest.

Staletí nepokojů se odráží v makedonském folklóru

Makedonie se za tisíciletí stala směsicí mnoha etnik. Na jednom místě společně žijí Makedonci, Albánci i Turci, kteří vyznávají jak pravoslavné, tak islámské náboženství. Boje o území i náboženství zapříčinily, že nepokoje mezi obyvateli zažehávají ještě dnes.

I přesto místní obyvatelé chrání folklór, který se stal jejich národním bohatstvím. Hudba i tanec však odrážejí nelehký život obyvatel. Makedonská tradiční hudba se line ve smutných tónech. Také tance nejsou nijak veselé. Například tradiční mužský tanec „teškoto“ tancovali muži svým ženám při odchodu do ciziny. Tanec je velice pomalý a dokonale vystihuje atmosféru loučení.

Na druhou stranu lidové kroje jsou veselé a velice zdobné. Mladé ženy je oblékají ještě dnes například na svatbách či jiných slavnostních příležitostech.

Kultura a život lidí v Makedonii aneb Velkolepá Makedonská říše po dvou tisíciletích

Rada cestovatelům

Patříte-li mezi dobrodruhy, Makedonii určitě navštivte. Příroda je vskutku překrásná! Před odjezdem si ale nezapomeňte sjednat cestovní pojištění. Bez něho byste zbytečně riskovali, protože nikdy nevíte, na co při svých cestách narazíte. Cestovní pojištění je maličkost a nestojí mnoho.

Máte-li přístup k internetu, můžete si u Generali sjednat cestovní pojištění online. Je vyřízeno za pár vteřin a navíc získáte slevu.

Cestování zdar a opatrnosti zvlášť!

Sdílej článek dalším cestovatelům

Komentáře

Přečtěte si další podobné články