Vylepšili jsme stránku Lidé a Země.
Podívejte se na nový design.

Fakta a mýty o vztahu člověk vs. příroda

modrasek.jpg
pr, Pondělí, 4. dubna 2016, Komerční sdělení
Člověk má silný vliv na přírodu a jiné živočišné druhy. Je jedinečným druhem, který je schopen přežívat a rozmnožovat se v různorodém prostředí. Mnozí z nás se domnívají, že vliv člověka na přírodu je spíše negativní. Je tomu opravdu tak? Vztah člověka a přírody se za posledních sto let zásadně změnil. Věděli jste, že mezi současná nejpestřejší a chráněná přírodní místa patří i bývalé vojenské prostory? Příběhy české přírody představují překvapivá poznání o vztahu člověka a naší přírody.

Možná vás překvapí, že hodnotná příroda není jen na území národních parků. Mezi nejhodnotnější části české přírody patří i místa významně ovlivněná lidskou činností. Dosvědčit by to mohl třeba listonoh – drobný korýš, který na naší planetě existuje již 200 miliónů let! Jeho domovem jsou dnes bývalé vojenské újezdy, kde mu pomáhají přežívat například tanky.

Pestrou přírodu najdete i na pražském Petříně, kde žijí vzácní roháči, hnědouhelných výsypkách, pískovnách nebo zmiňovaných vojenských prostorech. Tato místa, která se často nacházejí hned za vašimi dveřmi, poskytují vhodný životní prostor pro mnohé druhy.

Listonoh

Seznamte se s listonohem.

Postoj člověka k přírodě se vyvíjí

Kdysi jsme se přírody báli a hlavně – ona řídila nás. Postupem času jsme ji však začali víc a víc ovládat a utvářet ke své představě. Postupně ale docházíme k tomu, že není potřeba vše kolem nás řídit a že trocha té divočiny má nedocenitelnou hodnotu. Změnu postoje si můžeme otestovat třeba na přijetí vlka, kterého jsme kdysi téměř vyhubili, a on se k nám nyní do české přírody po letech vrací. Dnes si naštěstí stále více lidí uvědomuje, že člověk je jen jednou součástí přírody a nejrůznější druhy organismů mají vedle něj své místo.

Vlk

Seznamte se s vlkem.

Vliv lidského hospodaření na přírodu

Hospodaření člověka má na přírodu nepochybně vliv. A to překvapivě nejen negativní. Je totiž nejsilnějším procesem, který ji utváří. O tom by mohl vyprávět svůj příběh například roháč obecný – největší evropský brouk, který se kvůli zintenzivnění lesního hospodaření odstěhoval z lesů do parků. Lidské hospodaření ovlivňuje českou krajinu již po tisíciletí. Sečení luk či pasení dobytka pestrosti přírody prospívá, a naopak monokulturní obhospodařovávání polí či zalesňování jí škodí. Můžeme tedy říci, že pestrá příroda potřebuje lidskou přítomnost, ale v míře rozumné a co nejrůznorodější.

Rohac

Seznamte se s roháčem.

Příroda ve městě

Přírodu najdeme všude kolem nás, aniž bychom si to uvědomovali. Ano, příroda je i v našich městech a nabízí pro mnohé živočichy spousty vhodných útočišť. Paneláky jim připomínají skály, zahrádky zase řídké lesy a staveniště považují za místa, kde právě udeřila přírodní katastrofa. Krásným příkladem je například sysel, který bydlí na golfových hřištích a letištích. Jeho soužití s námi je naprosto běžnou záležitostí. Až budete zase procházet městem, zkuste se schválně zaměřit na to, kolik různých druhů potkáte. Určitě budete překvapeni.

Sysel

Seznamte se se syslem.

Projekt Příběhy české přírody je podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska.

Sdílej článek dalším cestovatelům

Komentáře

Přečtěte si další podobné články